Здравейте, посетител! [ Регистрация | Входrss  |  tw  |  fb

Нова обява

Общи условия

Общи условия

Публикувайки вашата обява в obiavi-bulgaria.com, вие давате съгласието с Общите условия за използване на сайта, публикувани по-долу.

Obiavi-bulgaria.com си запазва правото да прави промени във вашите обяви, ако те са в разрез с общите условия, за да предостави необходимите услуги на аудиторията. Тя включва хора от всички възрасти, раси, религии и националности. Това е причината, поради която всички обяви, които са в разрез с общите условия, ще бъдат премахнати от сайта без предупреждение.

С публикуването на обява в Obiavi-bulgaria.com вие се съгласявате със следното:

Съгласен съм, че аз съм отговорен за съдържанието на всяка обява, която съм публикувал в Obiavi-bulgaria.com. Собственикът на този сайт не е отговорен за каквито и да било вреди в мой или чужд ущърб, породен от директно или индиректно от съдържанието на обявите, които съм публикувал в Obiavi-bulgaria.com

Публикувайки обява в Obiavi-bulgaria.com вие се съгласявате със следните ръководни принципи:

  1. Обяви публикувани с неподходящи изразни средства няма да бъдат толерирани. Обяви, неотговарящи на това условие, ще бъдат премахнати без предупреждение. Ако обявата, нарушаваща този принцип, е била платена, намя да получите компенсация.
  2. Обидни коментари няма да бъдат толерирани.
  3. Забранява се публикуването на обяви, които предлагат продукти и услуги забранени от законодателството на Република България.
  4. Обяви, които са шеги, или по някакъв начин несериозни ще бъдат премахнати.
  5. Obiavi-bulgaria.com си запазва върховното право да преценя, кои обяви са в разрез с тези Общи условия и принципи.

Благодарим Ви за разбирането!

Сподели:
Share this page via Email Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Shop clever. Cashback world

Реклама

  • Детски играчки
  • Онлайн мол
  • Ad 3
  • Ad 4